Beloningsbeleid

Van Mosseveld Advies wil bijdragen aan het realiseren van jouw doelstellingen. Wij adviseren over risico’s en bemiddelen in particuliere, zakelijke verzekeringen en hypotheken. We zijn er voor bedrijven, ondernemers en particuliere klanten.
Goede en betrokken medewerkers behouden en aantrekken is daarvoor cruciaal. Ons beloningsbeleid is er daarom helemaal op gericht om bovenstaande visie waar te maken. Samen bouwen wij aan duurzame relaties met onze klanten en streven we naar een toekomstbestendige winstgevendheid. Dat betekent concreet dat we medewerkers willen die bij al hun beslissingen steeds het belang van de klant voorop stelt!

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijk variabele beloning ontvangen. Deze variabele beloning is gemaximeerd op 1 maandsalaris perjaar. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.

Het inkomen van medewerkers bestaat uit de volgende componenten:
-Salaris;
-Vakantiegeld (8%);
-Dertiende maand, afhankelijk van de omstandigheden maar maximaal (8,33%).

Belang van de klant staat voorop

In onze visie staat het belang van onze klant en de kwaliteit van ons advies op de eerste plaats. Persoonlijke beloning van medewerkers mag nooit leiden tot onverantwoorde risico’s, niet-passende verzekeringsoplossingen of onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Van Mosseveld Advies wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.